Hoppa till sidans innehåll | Hoppa till sidans huvudnavigering

Okänd på ip-adress 192.168.205.123

[NoDominoUser: ]

Signumbild. En tjej och kille som går i naturen. De har en vacker sjöutsikt bakom sig.

Gemensam översiktsplan för FalunBorlänge

I juni 2014 beslutade kommunfullmäktige i Falun och Borlänge att anta Översiktsplan FalunBorlänge. Den gemensamma översiktsplanen är ett av verktygen för att skapa tillväxt och nya möjligheter för hela Dalarna.

Översiktsplanen utgår från att Falun och Borlänge tillsammans är en tvåkärnig stadsregion – FalunBorlänge – med en gemensam syn på strategiska frågor. Genom ett utvecklat samarbete pekar Översiktsplan FalunBorlänge ut riktningen för en långsiktigt positiv utveckling för hela länet.

Översiktsplanen gäller för båda kommunernas hela yta. Den tar upp de strategiska frågor som är viktiga för att FalunBorlänge ska bli en motor för länets utveckling, men innehåller också sådant som måste finnas i en översiktsplan för att den ska uppfylla de krav som ställs i plan- och bygglagen.

Den gemensamma översiktsplanen går inte på djupet i alla frågor. När det redan finns program och policydokument som är antagna av kommunfullmäktige för vissa frågor hänvisar Översiktsplan FalunBorlänge till dessa.

De översiktsplanefrågor som inte är gemensamma eller som kräver större detaljeringsgrad, exempelvis synen på markanvändning i mindre orter, ingår inte i den gemensamma översiktsplanen. De kommer istället att kunna studeras i fördjupningar av översiktsplanen för delar av kommunen eller på annat sätt i den rullande översiktsplaneringen. Kommunstyrelserna i Falun och Borlänge har beslutat att sådana fördjupningar ska tas fram för tätorterna Falun och Borlänge, för Runn och för delar av landsbygden i respektive kommun.

Inga aktuella nyheter just nu

Här hittar du tidigare publicerade nyheter
 

Här kan du kommentera sidan till den som är sidansvarig. Det du skickar kommer inte att publiceras.

En kopia skickas automatiskt till din epost.


 
© Falu Kommun 791 83 Falun • Tel 023-830 00 • E-post info@falun.se • Webb www.falun.se www.borlange.se